Proč kalkulátor nabídek?

Kalkulátor nabídek Vám umožňuje vytváření a správu podrobné, přehledné cenové nabídky, včetně kalkulace cen na dodávku a montáž závlahového systému Hunter a zahradního 12V LED osvětlení ARTLIGHTS.
Využívá přitom databázi všech námi nabízených produktů. Změní-li se cena produktu, je automaticky změněna i v kalkulátoru nabídek (On-line propojení kalkulátoru a E-velkoobchodu). Současně umožňuje výběr z databáze různých činností a úkonů souvisejících s instalací a montáží jednotlivých komponentů, včetně navolení Vašich konkrétních cen. Kalkulátor nabídek Vám archivuje Vámi zpracované kalkulace a umožňuje jejich snadné vyhledávání a editaci. S využitím IRIMON Kalkulátoru nabídek lze připravovat cenové nabídky kompletně, snadno, přesně a přehledně. Díky kompletní databázi našeho produktu budete mít vždy vše k dispozici pro vytvoření Vaší ucelené cenové nabídky.

Přínos profesionálům

Profesionálním firmám IRIMON kalkulátor nabídek umožňuje operování s vlastními cenovými nabídkami závlahových systémů HUNTER nebo zahradního 12V LED osvětlení ARTLIGHTS, které předkládají koncovým zákazníkům.
Firmy si zde mohou vést evidenci těchto cenových nabídek, upravovat je, archivovat je a zpětně je jednoduše dohledávat. Při vytváření nové kalkulace mají firmy možnost vycházet z několika šablon a vzorů jednak samotných kompletních kalkulací, tak i jednotlivých sestav komponentů, montážních a instalačních prací a v neposlední řadě i technických zpráv. Zároveň si mohou vytvářet své vlastní sestavy komponentů, své činnosti, i technické zprávy. Na závěr každé cenové nabídky lze vybraná data vyexportovat do požadované tiskové podoby, nebo je překlopit do E-velkoobchodu a s cenovým zvýhodněním internetových cen ihned objednat.

Přínos uživatelům

Uživatelům IRIMON kalkulátor nabídek poskytuje kvalitní a přehlednou cenovou nabídku, její správu, archivaci a její snadné dohledání v případě potřeby.
Uživatelé mají zároveň možnost základní editace (změna počtu ks, smazání položky,…) a následného vyexportování nabídky včetně jejich náležitostí do požadovaného formátu. Cenová nabídka lze jednoduše překlopit do E-shopu a sortiment nabídky snadno a ihned s cenovým zvýhodněním internetových cen objednat.

Přihlášení do kalkulátoru nabídek